Y Gwenyn mêl

Dysgwch am fyd y gwenyn mêl ac am y breninesau Tŷ Hyll. Hefyd, medrwn ddangos ichi yr hyn allwch chi ei wneud i sicrhau bod y gwenyn yn parhau i suo yn eich gardd.

Ystafell de'r Pot Mêl

Mwynhewch bwyd cartref lleol at bob dant mewn ystafell de draddodiadol a chlyd. O'r 7 Chwefror ymlaen bydd yr ystafell de ar agor dydd Gwener i ddydd Llun 10.30 – 16:00

Tŷ Hyll

Ymwelwch â'r adeilad hanesyddol hudolus hwn a dysgwch am chwedlau'r tŷ a'i adeiladwaith ungryw. Archwiliwch ein gardd bywyd gwyllt a'n coetir, ar agor bob dydd.

Cymdeithas Eryri

Mae'r Tŷ Hyll yn eiddo i Gymdeithas Eryri, a chaiff y tiroedd a'r cychod gwenyn eu cynnal a'u cadw'n gariadus gan ein gwirfoddolwyr. Mae Cymdeithas Eryri yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri.

Newyddion

Tudalen newydd Ty Hyll

Newyddion diwedderaf am Dŷ Hyll

Mae gwefan Gymdeithas Eryri wedi cael ei ail-lansio mae newyddion diwedderaf am Dŷ Hyll yno, gan gynnwys ein holl ddigwyddiadu. Gweler: http://cymdeithas-eryri.org.uk/cy/ty-hyll/digwyddiadau/
Continue Reading →

Dysgwch fwy am Pot Mêl Tŷ Hyll...

Oriel

Email us your own pictures and we’ll be happy to include them! Click on any image to see it fu