Amdanon ni

Mae Tŷ Hyll wedi’i ddisgrifio ers tro byd fel bwthyn ‘swynol’ ac ‘unigryw’ gan ymwelwyr a thrigolion lleol fel ei gilydd. Mae’n le delfrydol ar gyfer ein hystafell de, Pot Mêl, ble rydym yn cynnig dewis unigryw o fwyd cartref o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid ac yn eu swyno â’n gwasanaeth personol. Rhoddir blaenoriaeth i gynhwysion wedi’u cyrchu’n lleol ar ein bwydlen, ac rydym wedi creu dewis o seigiau a fydd at ddant unrhyw gwsmer.

Rhaid profi seigiau sawrus megis ein Caws Pobi â’i rysáit cyfrinachol, yn ogystal â’n dewis o dartennau sawrus cartref a’n Hwyau Albanaidd poblogaidd iawn. Bydd cawl cartref bob amser ar y fwydlen, a fydd yn newid yn ddyddiol yn dibynnu ar y cynhwysion tymhorol sydd ar gael. Gwneir brechdanau’n ffres bob ar gyfer bob archeb, gan ddefnyddio bara lleol o Fecws Tandderwen ym Metws y Coed gerllaw.

Gallai ein dewis o deisennau ffres gynnwys Teisen Sbwng Victoria glasurol, teisen Coffi a Chnau Ffrengig, teisen Siocled ac Oren Heb Glwten, ac efallai platiad o fflapjacs Bricyll a Syltanas. Bydd y dewis yn dibynnu ar beth fydd ein pobyddion wedi’i greu’r diwrnod cynt. Os hoffech brofi rhywbeth traddodiadol Cymreig, bydd ein Bara Brith poblogaidd a Theisennau Cri yn ffres o’r radell bob amser ar gael.

Pa un ai a ydych yn chwilio am bryd sylweddol, Te Hufen Cymreig traddodiadol neu dim ond paned sydyn, dewch draw i ystafell Tŷ Hyll i gael croeso cyfeillgar mewn lleoliad unigryw a diddorol.