Bwydlen

Cawl cartref y dydd gyda thocyn o fara Betws £4.90

Brechdanau
Ar fara bloomer lleol gwyn/brown granary gyda salad
• Ham cartref gyda mwstard grawn cyflawn cartref £4.80
• Cig eidion cartref a berwr dwr gyda rhuddygl hufennog £5.40
• Twrci gyda stwffin saets a nionyn cartref £4.80
• Cinio’r Gwerinwr – Caws Cheddar Cymreig, ham cartref a phicl £5.90
• Caws Cheddar Cymreig gyda phicl y gwerinwr £4.50
• Corgimwch gyda saws Marie Rose £5.90

Brechdanau wedi’u tostio
Gyda salad, salad tatws cartref a cholslo
• Ham cartref a chaws Cheddar £6.90
• Caws Cheddar a thomato £5.90
• Twrci, brie a llugaeron £7.30
• Cig eidion, nionyn a chaws Stilton £7.30
• Caws Stilton, berwr dwr a llugaeron £6.90

Prydau mwy…
Gyda salad, salad tatws cartref a cholslo
• Pryd y dydd (ar y bwrdd prydau arbennig)
• Quiche y dydd (ar y bwrdd prydau arbennig) £7.50
• Caws pob (ein rysáit arbennig ni)ar dafell dew o dost gyda ham cartref £7.50
• Wy selsig a salad gyda bara £7.50
• Gwledd y Gwerinwr – 3 math o gaws lleol, picl, salad a bara £8.90
• Gwledd y Pysgotwr – Corgimwch mewn saws Marie Rose, Eog a Macrell Mwg gyda bara £9.50
• Gwledd yr Heliwr – Cig eidion, ham a thwrci cartref gyda salad, enllyn a bara £9.50
• Wyau wedi eu sgramblo gyda hufen ac eog mwg ar dost brown £7.50

Te Prynhawn yn y Ty Hyll
Te’r Ty Hyll
Cacenni cri, Bara brith, sgon gyda hufen a chyffaith, tafell o gacen gartref a phot o de £11.80
Te’r Pot Mêl
Bara brith traddodiadol, sgon gyda hufen a chyffaith, bara a mêl a phot o de £8.50
Te Traddodiadol
Sgon newydd grasu gyda hufen a chyffaith a phot o de £5.00
Te Bach
Sgon newydd grasu neu 2 gacen gri gyda menyn a phot o de £4.00

Sgons, Cacenni ac ati…
• Sgon newydd grasu gyda hufen a jam £3.00
• Sgon newydd grasu gyda menyn £2.00
• Bara brith traddodiadol gydag ychydig o fenyn £2.00
• Cacenni cri newydd grasu gyda menyn £2.00
• Cacenni cartref– ar y cownter £2.00
• Tafell o dost gwyn neu frown gyda menyn £2.00
• Hufen iâ fanila Parisella o Gonwy £3.50

Diodydd Poeth
• Pot o de dail rhydd o’n cymysgedd unigryw ni £2.00
• Pot o de dail rhydd arbennig £2.10
• Cappuccino £2.10
• Latte £2.10
• Americano £2.10
• Te Dail/Ffrwyth £1.90
• Siocled poeth £2.60

Oer
• Coca cola £1.90
• Coca cola Diet £1.90
• Lemonêd £1.90
• Dwr Ty Nant £2.00
• Dwr Pefriog Ty Nant £2.00
• Sudd Oren / Afal £2.00
• Ysgytlaeth – mefus, siocled, mafon neu fanana £2.30
• Llaeth £1.90
• Soda Hufen iâ £2.90