Yr ardd a’r coetir

Cofiwch fynd i grwydro’r gerddi…

Rheolir ein gardd a’n coedlan frodorol gan wirfoddolwyr ar ran bywyd gwyllt ac ymwelwyr.  Mae’r ardd wedi ei phlannu i ddenu adar a phryfed sy’n peillio: gloÿnnod byw, gwyfynod, cacwn a gwenyn mêl yn arbennig.

Wrth grwydro drwy’r gerddi hyfryd cewch gyfle i weld y gwybedog brith yn nythu yn y gwanwyn, ystlumod gyda’r gwyll a’n pwll bywyd gwyllt gyda’i lyffantod, madfallod a gweision neidr.  Gosodwyd meinciau mewn lleoliadau priodol sydd â golygfeydd o Foel Siabod, a chewch fwynhau awyr iach Eryri, gwrando ar yr adar yn canu a sibrwd mamaliaid bach a phryfed o’ch cwmpas – yn ogystal â’r blodau hardd.

Gosodwyd ein cychod gwenyn yn ofalus yn y goedlan ymhell o’r llwybrau – cofiwch gadw draw fel na fyddwch yn aflonyddu ar y gwenyn bach prysur wrth eu gwaith.

Darllenwch blog Stephen Culley am yr adar yng nghoedwig Dŷ Hyll.

Cyfle i fwynhau a chael eich ysbrydoli.