Cyfeillion Tŷ Hyll

Dewch yn Gyfaill Tŷ Hyll!

Cymdeithas Eryri yw perchennog Tŷ Hyll ac mae grwp o wirfoddolwyr ymroddedig – Cyfeillion Tŷ Hyll – yn ei gynnal a’i reoli’n ofalus.

Mae’r cyfeillion yn gofalu am yr ardd fywyd gwyllt a’r goedlan, yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau cadwraeth ac yn cynnal yr arddangosfa am y wenyn fêl.
Cefnogwch y Cyfeillion… 

Ewch i y tydalen yma i wneud cyfraniad i’n gwaith yn Nhŷ Hyll, neu anfonwch siec at Gyfeillion Tŷ Hyll, Cymdeithas Eryri, Caban, Brynrefail, LL55 3NR.

Ymunwch â ni! 

Os ydych chi’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau yn Nhŷ Hyll a bod yn rhan o’r prosiect treftadaeth pwysig a chyffrous hwn yna fe’ch gwahoddir yn gynnes i ymuno â Chyfeillion Tŷ Hyll. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chymdeithas Eryri.

www.cymdeithas-eryri.org.uk  ~ 01286 685498 ~ info@snowdonia-society.org.uk

 Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri