Magu murmur yn yr ardd

If you’re an experienced beekeeper and would like to help look after the hives at Tŷ Hyll, or would like to get involved with our queen rearing project from summer 2013, please contact us either using the contact form, or on 01286 685498 or info@snowdonia-society.org.uk

If you’re not able to help our honeybees at Tŷ Hyll, there’s still lots you can do to help bees and other pollinators in your own gardens and public spaces. We’ve also produced a leaflet showing the top 30 pollinator-friendly plants at Tŷ Hyll, which can be downloaded here.

MAGU MURMUR YN YR ARDD

– mae arnom angen gwenyn ac mae ein hangen ni ar wenyn!

Canllawiau ar gyfer garddio cyfeillgar i wenyn…

Mae gwenyn yn hanfodol ar gyfer peillio ein planhigion, yn cynnwys y ffrwythau a’r llysiau a dyfir gennym, ac mae’r paill a’r neithdar a gynhyrchir gan flodau yn fwyd hanfodol i wenyn.  Dyma bartneriaeth fyw!

Gallwch roi’r deg canllaw canlynol ar waith mewn unrhyw fan – o ardd fawr wledig i flwch ffenestr bach mewn dinas.  Rhowch gynnig arni hi i weld beth allwch chi ei greu!

  • Plannwch goed, llwyni, blodau, perlysiau, ffrwythau a llysiau sy’n sicrhau cyflenwad da o neithdar a phaill drwy gydol y flwyddyn.  Mae gwenyn yn chwilota am fwyd rhwng mis Mawrth a mis Hydref, felly mae planhigion sy’n blodeuo yn gynnar yn y gwanwyn ac yn yr hydref yn arbennig o fuddiol.
  • Cofiwch arddio mewn dull sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd er mwyn creu hafan ddiogel i bryfed sy’n peillio.  Dylech osgoi cynhyrchion sy’n lladd plâu, pryfed, ffwng neu chwyn.  Dewiswch hadau a chompost organig fel na fydd cemegau niweidiol yn mynd yn agos at eich planhigion.
  • Cofiwch fwydo eich pridd er mwyn cynhyrchu blodau cynhyrchiol a chryf.  Gwnewch eich compost eich hun a’i daenu’n rheolaidd.
  • Dewiswch safle heulog ar gyfer planhigion sy’n denu peillwyr – gallwch dyfu mewn cynhwyswyr pe bai angen.  Bydd perlysiau’n arbennig o lwyddiannus mewn potiau bach neu fawr neu gafnau – neu hyd yn oed mewn rhigolau muriau.
  • Gadewch i’ch perlysiau flodeuo!  Mae gan lawer o berlysiau gyflenwadau da iawn o neithdar a phaill.  Tyfwch fwy nag sydd ei angen arnoch eich hun er mwyn bwydo’r gwenyn hefyd.
  • Cofiwch gynnwys pistyll yn eich gardd – mae angen dŵr ar wenyn i brosesu eu bwyd ac i reoli lleithder y cwch gwenyn.  Mae pwll bas gyda cherrig o amgylch y cwr yn ddelfrydol, a bydd hefyd yn denu pob math o fywyd gwyllt arall, ond mae hyd yn oed llond soser o ddŵr yn werthfawr.
  • Dewiswch blanhigion sydd ag un blodyn, a rhai sydd cyn agosed â phosib i’n rhywogaethau brodorol.  Yn aml mae amrywiaethau a fagwyd i greu blodau dwbl trawiadol yn anffrwythlon, felly ni fydd eu brigerau wedi eu gorchuddio â phaill, a bydd yn anodd i’r gwenyn ddod o hyd i neithdar.
  • Plannwch grwpiau lliw trawiadol – lleiniau mawr o’r un blodau yw’r mwyaf deniadol i wenyn mêl.  Mae grwpiau bach hefyd yn werthfawr, yn enwedig y rhai sydd ar frig sbectrwm gweledol gwenyn – porffor, glas, gwyrdd, melyn ac oren – neu sydd â marciau i arwain gwenyn at y paill a’r neithdar.
  • Gallwch greu dôl fach o flodau gwyllt – aberthwch gornel fach o’ch lawnt (neu’r cwbl).  Codwch y tywyrch a’r pridd uchaf ffrwythlon a phlannwch ddetholiad o blygiau blodau gwyllt neu heuwch hadau blodau gwyllt parhaol neu flynyddol.
  • Cadwch wenyn!  Mae’r rhan fwyaf o grwpiau cadw gwenyn yn cynnal cyrsiau neu’n gallu eich cyfeirio at fannau sy’n eu cynnal – cewch fwy o wybodaeth o’r Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yn fferm Ffwrnais.