Lle mae Tŷ Hyll?

Tŷ Hyll 
Capel Curig
Conwy
LL24 0DS

Lleolir Tŷ Hyll ar yr A5 rhwng Capel Curig a Betws y Coed. Mae’n hawdd cyrraedd yno mewn car, ac mae 12 lle parcio ac 1 lle parcio i yrwyr anabl ar gael – parciwch yn ofalus, os gwelwch yn dda.

Mae Tŷ Hyll hefyd yn hygyrch ar droed ac ar feic. Fe’i lleolir yn agos at Lwybr Marin, un o’r llwybrau beicio mynydd mwyaf adnabyddus yng ngogledd Cymru. Mae rheseli beiciau diogel ar gael yn ein llecyn parcio.

Os byddwch yn ymweld ar droed, mae llwybr ar hyd glan gogleddol Afon Llugwy o Fetws y Coed i Tŷ Hyll. I gael manylion teithiau cerdded cyfagos, mae disgrifiadau eglur o’r teithiau hyn ar gael yma.

I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus, ewch i Traveline Cymru. Mae’r orsaf drenau agosaf ym Metws y Coed, ac mae’r safle bws agosaf yn uniongyrchol y tu allan i’r tŷ. Mae gwasanaeth bws S2 cwmni bysys Padarn rhwng Betws y Coed a Llanberis yn stopio ger Tŷ Hyll.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Tŷ Hyll, cliciwch yma.


View Ty Hyll in a larger map