Oriau agor

Gardd a choetir
Ar agor bob dydd

Ystafell De ac Ystafell Wenyn Mêl

(Gweler tudalen Tŷ Hyll ar wefan Cymdeithas Eryri am ddiweddariadau)
Haf (1 Mawrth tan 28 Hydref): ar agor bob dydd 10:30-16:30.
Gaeaf: dydd Gwener i ddydd Llun 10:30 – 16:00, ar gae mis Rhagfyr a mis Ionawr.

Ar gyfer archebion ac ati, ffoniwch 01492 642322