Helynt y gwenynen mêl

Helynt y gwenynen mêl

Heddiw mae gwenyn mêl yn wynebu nifer o beryglon i’w bodolaeth:

Ffermio dwys – Mae dinistrio coedlannau a phorfeydd blodau gwyllt yn golygu bod y gwenyn yn gorfod hedfan yn bellach i gael bwyd.

Plaladdwyr – yn cael eu defnyddio gan ffermwyr a garddwyr i ddiogelu eu planhigion. Ond gallant hefyd ladd y gwenyn.

Plâu – Mae’r gwiddon Varroa yn bwydo ar wenyn mêl ac maent wedi lledaenu’n gyflym iawn ar draws y byd gan gludo feirysau sy’n medru dinistrio nythfa ar eu hunion. Bellach mae gwenynwyr yn ofni dyfodiad pryfetach arall, nid o’r DU y tro hwn, ond y gacynen Asiaidd, sydd yn bwyta gwenyn.

Cyflwr Dinistr Nythfa –  Yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, cafwyd hyd i nythfeydd yn cynnwys dim gwenyn o oed aeddfed. Mae’r peth yn ddirgelwch i wyddonwyr.

Erbyn heddiw, ychydig iawn o nythfeydd gwenyn mêl sydd i’w canfod yn y DU. Mae cadw gwenyn yn helpu i sicrhau bod y rhywogaeth yn goroesi a bod ein cnydau yn cael eu peillio.