Yr ystafell wenyn mêl

Mae gwenyn yn bwysig, ond yn prinhau.

Mae Cymdeithas Eryri yn gofalu am y bwthyn unigryw hwn fel man i ymwelwyr ddysgu am fywyd difyr un o’n pryfed pwysicaf, y wenynen fêl.

Ewch i ystafell y pot mêl i fyny’r grisiau yn Tŷ Hyll i ddysgu mwy am ein rhaglen fagu ar gyfer gwenyn mêl lleol a ffeithiau difyr eraill am wenyn.

Dysgwch am fyd y gwenyn mêl a’r gwenynwyr sy’n gofalu amdanynt.

Dysgwch am ein gwaith yma yn Nhŷ Hyll yn magu gwenyn lleol ar gyfer gwenynwyr lleol.

Dysgwch am hanes y gwenyn mêl: mae gwenyn mêl a pheilliwyr eraill dan fygythiad, ac felly hefyd ninnau yn eu sgil.

Yn Tŷ Hyll , medrwn ddangos ichi yr hyn allwch chi ei wneud i sicrhau bod y gwenyn yn parhau i suo yn eich gardd.

Dysgwch am y creaduriaid anhygoel hyn, sydd yn rhan o’n treftadaeth a’n diwylliant ers miloedd o flynyddoedd – a chofiwch chwilio am fwy o ffeithiau am wenyn yn ein gardd a’n coedlan ac yn ein taflenni: Magu murmur yn yr ardd a Bwydo’r gwenyn.